Zahájenie spolupráce s celoslovensky pôsobiacou organizáciou so 43 reg. pobočkami a celkovo 1000 zamestnancami.

Na jeseň 2022 sa našim klientom na viacročné obdobie stala významná organizácia štátnej správy so 43 regionálnymi pobočkami v SR s garantovanou plnou podporou v oblasti ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a Whistleblowingu vrátane komplexných služieb, poskytnutia audítorských činností , vzdelávania  aj implementácie softvérových modulov pre trvalú udržateľnosť riešenia. Za dôveru ďakujeme.

Zobraziť na úvode v aktualitách: