Nová funkcionalita v module KBO - Audit cieľov riadenia a opatrení

Od 1.9.2020 pribudla v module KBO nová funkcionalita - Audit cieľov riadenia a opatrení 114 položiek s percentuálnym podielom plnenia a tlačovým výstupom v xls vrátane grafu plnenia opatrení. Spolu s auditom premiérujeme naprogramovaný a funkčný manažment rolí s maticou RASCI a výstupom v xls.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: