Celoslovenské školenie k aktuálnej úprave povinností v ochrane OU a Kyberbezpečnosti

školenie k OU

V januári 2023 sme realizovali celoslovenské prierezové školenie pre riaditeľov RVPS k problematike ochrany osobných údajov a povinností vyplývajúcich z legislatívy o kybernetickej bezpečnosti s prihliadnutím na prichádzajúce zmeny.

Zobraziť na úvode v aktualitách: