Cenník

Štandardná cena modulov

Admin licencie sú súčasťou nacenenia jednotlivých projektov pre konkrétnych zákazníkov. Riešenie obsahuje presne stanovený počet 1x Admin a X klientskych licencií.
Štandardná cena 1 klientskej licencie modulu GDPR je 1000 eur, v module KBO je 2000 eur. Z týchto súm je možné poskytnúť zľavu dohodou.
Maintenance v max, výške 15% z obstarávacej hodnoty riešenia. Ceny sú bez DPH.

 

Pre organizácie štátnej a verejnej správy ponúkame možnosť prenájmu plnohodnotných licencií jednotlivých modulov pre organizácie verejnej správy, modul GDPR už od 50 eur mesačne/1 licencia, modul KBO od 90 eur/ licencia mesačne s podporou pre inštaláciu, naplnenie dát a používania pre úspešné splnenie legislatívnych požiadaviek. Súčasťou licencií je aj dokumentácia, resp. výstupy dokumentácie z existujúcich dát do word, pdf, xls. Viac info na našich tel. číslach.
 

Pre výúčbu na vysokých školách so zameraním na kybernetickú bezpečnosť vieme za dohodnutých podmienok poskytnúť Edukit.
 
Ostatné ceny sú individuálne.
 

Otvárame priestor pre spoluprácu v rámci EU pre distribútorov alebo dealerov, ktorým poskytujeme zaujímavé zľavy. Poskytujeme akciové ceny pre skupiny užívateľov a možnosť prenájmu softvéru na obdobie 24 a viac mesiacov s update v cene bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pokiaľ máte záujem o službu externej zodpovednej osoby , vieme ju realizovať spolu s naším softvérom ako ucelené riešenie. Zľavy, prenájom a doplnkové služby platia najmä pre organizácie verejnej správy.