FÉROVÁ-SLUŽBA.EU

Pre rok 2024 sme pripravili produkt FÉROVÁ SLUŽBA. Jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom komunikujeme rozsah produktov a služieb určených pre povinné subjekty v oblasti ochrany citlivých aktív ( osobné údaje, aktíva ) a ochrany identitiy oznamovateľa protispoločenskej činnosti. Viac informácií získate na fcb a web stránke produktu www.ferova-sluzba.eu .

Zobraziť na úvode v aktualitách: