Predstavenie ISIT software SK

 

 
Znalostná softvérová aplikácia s lokalizáciou v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Je vytvorená audítormi informačnej/kybernetickej bezpečnosti na základe praktických skúseností v právnom rámci slovenskej/českej legislatívy pri riadení všetkých procesov kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a whistleblowingu v organizácii vrátane tvorby a udržiavania bezpečnostnej dokumentácie.
 
Predaj a zmluvný predaj s partnerskými výhodami
Softvér si môžete zakúpiť priamo u jeho autorov a vlastníka distribučných práv ISIT Slovakia, s.r.o., hlavný kontaktný mail je info@isitslovakia.sk a telefón na evidenciu objednávok softvéru a školení: 0911 110 305. Za krátky čas sme sa stali zmluvným generálnym partnerom riešenia ochrany OU pre členov NARKS Národnej asociácie realitných kancelárií SR, členov Združenia hotelov a reštaurácií SR, klientov MRP COMPANY s.r.o. mzdových a účtovných programov, teda cca 50 tisíc potenciálnych klientov. Radi by sme sa uchádzali taktiež o dôveru štatutárov miest a obcí na Slovensku prostredníctvom ZMOS. Všetci klienti majú nárok na zvýhodnené ceny licencií, či už ide o admin, klient, multilicenciu alebo sprostredkovateľskú licenciu.
 
 


 
14 rokov skúseností
pri ochrane citlivých dát

 
2000 spokojných
zákazníkov v SR a ČR

 
Viac ako 10 000
preškolených osôb
 

 

Výhody:

  • Efektívny nástroj na systémové riadenie procesov kybernetickej bezpečnosti a ochrany OÚ/GDPR
  • Používanie softvéru je organizačným/technickým opatrením v IS prevádzkovateľa
  • Zároveň je to auditný nástroj pre každého prevádzkovateľa, zodpovednú osobu
  • Softvér nedostávate prázdny, ale obsahuje vzorové dáta
  • Na Vašu licenciu sú pravidelne posielané všetky zmeny a upgrade softvéru od autorov tak, aby ste neopomenuli žiadnu zmenu v zákonoch
  • Ako vlastník užívateľských práv môžete využiť poradenstvo a podporu zodpovednej osoby resp. audítorov informačnej bezpečnosti ako autorov aplikácie
 

Moduly GDPR a KBO – efektívny nástroj štandardizácie podľa PDCA modelu :
Bezpečnosť nie je konečný stav. Systémové riadenie kybernetickej bezpečnosti je založené na PDCA modeli ( Plánuj – Vykonaj-Kontroluj – Zlepšuj), preto primeranú úroveň bezpečnosti efektívne dosiahneme iba kombináciou technických a organizačných opatrení. Ich implementácia a preverovanie prichádza po Analýze rizík. Preto Analýza rizík nie je jednorazová aktivita ale opakovaný proces pri každej zmene v systéme riadenia KB.
Proces, ktorý sa cielene nezlepšuje, v krátkom čase degraduje !

 

 

Komplexný benefit:
Za cenu viac než priaznivú získate nielen komplexnú softvérovú pomôcku pre Vašu zodpovednú osobu spolu s bezpečnostnou dokumentáciou, ale zároveň podporu špecialistov na ochranu osobných údajov tak, aby ste sa vyhli porušeniam povinností.
 
Najčastejšie formy licencovania:
 

Malá firma
Pre malú firmu, účtovnú kanceláriu, malé sro postačuje 1 admin licencia, ktorá je licenčne pokrytá pre 1 IČO a jeden PC. Ak chcete softvér používať na viac počítačoch vo firme, voliteľne si prikupujete klientske licencie.
 
Väčšia firma, účtovná kancelária s viac účtovnými jednotkami, obecný a mestský úrad, organizácia
Základom je 1 admin licencia a voliteľný počet klientskych licencií, buď pre každé PC vo firme alebo formou sprostredkovateľských licencií pre svojich obchodných Partnerov. V tomto prípade jednoznačne definujete povinnosti a práva pre klientov alebo partnerov, teda spracovateľov osobných údajov a viete sa “vyviniť“ pri prípadných bezpečnostných incidentoch, pokiaľ ich spôsobí Váš zmluvný partner. Teda nie statickou zmluvou, ale proaktívnym dynamickým prístupom cez platformu ISIT software SK.
Viac firiem pod svojim IČO s jedným majiteľom alebo pre zodpovedné osoby (externé), audítorov IB
Multilicencia na 1 až X firiem, ktoré si evidujete v jednej multilicencii a každá takáto samostatná firma musí mať zakúpenú aspoň jednu klientskú licenciu (aby klientská licencia mohla komunikovať s multilicenciou)

 
Variabilné licencovanie
Existujú aj ďalšie možnosti kombinácií licencovania pre zložitejšie alebo špecifické prípady v stovkách alebo tisícoch klientskych licencií, všetko vieme riešiť ako autori softvéru dohodou.
 
Licenčné podmienky, podpora, update:
Pri zakúpení software v dohodnutom licencovaní za koncovú cenu je súčasťou tejto ceny 12 mesiacov bezplatná podpora – update. Po uplynutí 12 mesiacov od inštalácie softvéru je možnosť voliteľného maintenance vo výške 10% z obstarávacej ceny na ďalších 12 mesiacov.