Aktívne sme sa zúčastnili na 7 ročníku konferencie Cybercon2021 v Brne.

V dňoch 22.-24.9.2021 sme sa opäť zúčastnili jedinečného formátu konferencie CYBERCON pod záštitou Masarykovej univerzity v Brne a NUKIB. Počas troch dní odzneli prednášky na aktuálne témy v kyberbezpečnosti, priestor na prezentáciu mali aj vysoké a stredné školy, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou a bol vytvorený priestor na výmenu názorov a spoluprácu medzi odbornou verejnosťou, špecialistami z NUKIB a akademickou obcou. Výborný formát, ktorý môžeme kolegom v Českej republike závidieť.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: