jesenné odborné konferencie KYBE SK a GDPR CZ

V októbri sme sa aktívne zúčastnili na dvoch národných konferenciách - jednak  kybernetickej bezpečnosti pod záštitou NBU, kde sme boli nielen partnermi konferencie a vystavovatelia, ale mali sme priestor na odbornú prednášku k riadeniu rizík u prevádzkovateľa základnej služby a takisto konferencie GDPR CZ v Prahe, poriadanú Spolkem na ochranu OU ako účastníci . Obe podujatia boli výborne pripravené odborníkmi z daných oblastí s výbornou odozvou medzi sledovateľmi a priamymi návštevníkmi. Tešíme sa na ďalšie ročníky.

Zobraziť na úvode v aktualitách: