Doplnkové moduly

  MODUL FYZICKÁ A OBJEKTOVÁ BEZPEČNOSŤ
Prierezové riadenie fyzickej a objektovej bezpečnosti naprieč procesmi v organizácii (personálna bezpečnosť, riadenie 3 strán, opatrenia FOB kamerové systémy, kľúčový poriadok, riadenie aktív FOB atď. – vhodné pre odbory bezpečnosti a kríz. riadenia, obecná polícia, SBS a i.).
   
  MODUL RODOVEJ ROVNOSTI
Modul je určený na riadenie procesov pri problematike rodovej rovnosti v organizácii. Súčasťou je riadiaca konzola pre dôverníka pri oznámeniach napr. o sexuálnom obťažovaní na pracovisku alebo iných nežiadúcich aktivitách súvisiacich s problematikou rodovej rovnosti.

 

   
  MODUL PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Modul je v súlade zo znením zákona č. 355/2007 a zmenách účinných od 1.4.2018 a novelou vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. Na základe kategorizácie prác z hľadiska zdravotného rizika vedie nielen potrebné evidencie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1 a 2 kategórie, ale najmä povinností zamestnávateľa pri oznamovaní údajov týkajúcich sa zamestnancov príslušnému orgánu verejného zdravotníctva generovaním príslušného oznámenia v požadovanom termíne.
   
  MODUL BENEFITY

Modul je určený na komplexnú správu zamestnaneckých benefitov, ktoré potrebuje zamestnávateľ evidovať a vyhodnocovať vo vzťahu k jednotlivým zamestnancom v časových intervaloch. Ide o benefity, ktoré zamestnávateľ poskytuje popri bežnej odmene za prácu v dvoch kategóriách – povinné vyplývajúce zo zákona a nepovinné benefity (napr. rekreačné poukazy, stravné lístky, služobné auto, mobilný telefón, atď.).
 

   
  MODUL eGDPR
Modul je organizačným / technickým opatrením v informačných systémoch prevádzkovateľa podľa § 39 zákona č. 18/2018 Z. z., ktorý riadi evidencie informačných systémov (agendy), riadi manažment bezpečnostných incidentov a generuje konkrétne formulované odpovede dotknutým osobám ako aj hlásenia na dozorné orgány.

Zobraziť viac