Doplnkové moduly

Modul je v súlade zo znením zákona č. 355/2007 a zmenách účinných od 1.4.2018 a novelou vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. Na základe kategorizácie prác z hľadiska zdravotného rizika vedie nielen potrebné evidencie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1 a 2 kategórie, ale najmä povinností zamestnávateľa pri oznamovaní údajov týkajúcich sa zamestnancov príslušnému orgánu verejného zdravotníctva generovaním príslušného oznámenia v požadovanom termíne.
 
 

Modul je určený na komplexnú správu zamestnaneckých benefitov, ktoré potrebuje zamestnávateľ evidovať a vyhodnocovať vo vzťahu k jednotlivým zamestnancom v časových intervaloch. Ide o benefity, ktoré zamestnávateľ poskytuje popri bežnej odmene za prácu v dvoch kategóriách – povinné vyplývajúce zo zákona a nepovinné benefity (napr. rekreačné poukazy, stravné lístky, služobné auto, mobilný telefón, atď.).