Modul KBO bol poskytnutý na znalecké posúdenie súladu s platnou legislatívou v oblasti KYBE pre ČR a SR, zároveň sme ho poistili na sumu 1mil EUR voči zodpovednosti za prípadnú škodu

Posledný septembrový týždeň sme predložili modul KBO ISIT software CZ na znalecké preskúmanie súdnemu znalcovi z oblasti IT a bezpečnosti IS v Brne. Predmetom posúdenia je súlad s platnou legislatívou v oblasti kybernetickej bezpečnosti spolu s funkčnosťou a prínosom pre používateľa. Produkt ISIT software SK / CZ sme poistili na cieľovú sumu 1mil EUR voči zodpovednosti za prípadnú škodu a to vrámci pôsobnosti v EU a EHS.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: