Noví zákazníci ISIT Poradenského centra v roku 2022

ISIT Poradenské centrum v druhom polroku 2022  privítalo desiatky nových zákazníkov v oblasti ochrany osobných údajov. Využili našu komplexnú ponuku auditu riadenia ochrany OU, odstránenie zistených nedostatkov s aktualizáciou dokumentácie a podporu pri zavedené bezpečnostných opatrení v organizácii. Dôležitou súčasťou zmluvy je prevzatie zodpovednosti za ochranu OU formou výkonu Zodpovednej osoby so zastupovaním pred dozornými orgánmi a  poistným krytím do 1 mil EUR. Za dôveru ďakujeme.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: