Áno

Legislatívny súlad obsahu a rozsahu opatrení v AR modulu KBO s vyhláškou NBÚ č. 264/2023 Z.z.

Od 1.9. 2023 je v platnosti nová vyhláška NBU č. 264/2023 , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška NBU č. 362/2018 Z.z. V module KBO časti automatizovanej AR má táto vyhláška zásadný vplyv na obsah a rozsah bezpečnostných opatrení. Po vykonaní nevyhnutných softvérových úprav garantujeme v ISIT SOFTWARE SK module KBO a časti Automatizovaná Analýza Rizík súlad s obsahom aktuálnej vyhlášky.

Naši noví zákazníci leto 2023

Do našej rodiny spokojných zákazníkov sa zaradila SLOVENSKÁ POŠTA a.s. ( modul KB) , renomovaná dopravná spoločnosť so sieťou čerpacích staníc v ČR a SR ( kompletná služba ), dva výrobné závody skupiny Continental ( odborné školenia a poradenstvo ), Vydavateľstvo s vlastným internetovým denníkom ( kompletná služba ) , takisto  dlhoročná slovenská parlamentná politická strana ( kompletná služba ), zo samosprávy SR ďalšie tri subjekty v oblasti GDPR a KB. Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na dlhodobú spoluprácu.

Videoškolenia pre nových zamestnancov

NOVINKA - Vytvorenie interných videoškolení pre novonastupujúcich zamestnancov v oblasti GDPR, KYBE a Whistleblowing . Popri elearningu, prezenčných celofiremných školeniach prinášame ďalší produkt -  videoškolenia upravené podľa interných predpisov povinných osôb. Po absolvovaní videoškolenia noví zamestnanci autorizujú podpisom účasť na školeniach, následne poverenie/počenie oprávnenej osoby resp. rozsah povinností vlastníkov aktív s prehľadom opatrení a ďalšie dokumenty k témam školení.

celopodnikové školenia ku GDPR, KYBE, Whistleblowing 2023 CONTINENTAL MATADOR

Súčasťou našej práce v ISIT Poradenskom centre sú popri auditoch, podpore zákazníka, výkonu činnosti Zodpovednej osoby či manažéra KB práve cielené školenia k téme ochrany citlivých aktív.  Desiatky usmernení a judikátov z EU k téme GDPR len za rok 2022 a 2023 , implementácia povinností podľa pripravovanej novej legislatívy KYBE podľa NIS2 ( október 2024 ) či formovanie pravidiel pri vnútornom oznamovacom systéme k Whistleblowing sú hlavnými  témami našich školení. Tentokrát pre významného zamestnávateľa v automotive CONTINENTAL MATADOR Púchov..

nový prvok v analýze rizík - grupy aktív

Zameranie, rozsah a komplexnosť  analýzy rizík v programe ISIT SOFTWARE SK/CZ možno riadiť prostredníctvom 3 integrovaných nástrojov. Prostredníctvom prvého, základného nástroja je umožnené riadiť zameranie  AR postredníctvom tzv. bezpečnostných modelov. Hlavnými bezpečnostnými modulmi  sú moduly -Best Practices charakteristický rozsiahlou repozitárom pdporných aktív technickej povahy, a bezpečnostným modelom podľa požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti a príslušných vyhlášok.

nový zákazník Ministerstvo dopravy SR , jarná akcia pre nových klientov a reaudity

Ministerstvo Dopravy SR sa stalo v mesiaci apríl naším novým zákazníkom pre oblasť KYBE a to implementáciou modulu KBO. Uspeli sme v náročnom výberovom konaní financovanom z EU zdrojov pre rozvoj governance a KB čo nás zaväzuje v oblasti vývoja aj trvalej udržateľnosti našich produktov. Popri vylepšovaní funkcionality aplikácie ISIT SOFTWARE SK realizujeme u existujúcich zákazníkov reaudity stavu riadenia IB v oblasti ochrany citlivých aktív, aktualizáciu dokumentácie a preškolenia zamestnancov. Cieľavedomá práca prináša svoj osoh a spokonosť u zákazníkov.