Áno

HELPDESK ako účelová komunikačná platforma v organizácii

Predstavujeme nový podmodul HELPDESK ako účelovú komunikačnú platformu, ktorá slúži v organizácii na riešenie problémov, teda životného cyklu problému od vzniku, cez hlásenie, realizáciu až vyriešenie vrátane personálneho obsadenia a kontroly, ďalej vytvorenie databázy problémov, jednak prednastavenej a následne dopĺňanej z existujúcich problémov. Slúži teda ako účinný nástroj na predchádzanie vzniku bezpečnostných incidentov v organizáciách so zameraním na tému KB, GDPR a technických problémov všeobecne.

 

EU chce posílit ochranu kritické infrastruktury před kyberútoky

Klíčové instituce a firmy v Evropské unii by v příštích letech měly důsledněji dbát na ochranu před kybernetickými útoky. Počítá s tím dnes zveřejněný plán Evropské komise, který mimo jiné zavádí možnost pokut až do výše dvou procent ročního obratu pro společnosti zanedbávající potenciální rizika. Unijní exekutiva navrhla rovněž vytvoření sítě center kybernetické bezpečnosti po celém území evropského bloku. Chce také kritickou infrastrukturu lépe chránit před teroristy či přírodními pohromami.

Prenájom licencií GDPR a Kybernetická bezpečnosť pre verejnú správu

Ponúkame možnosť prenájmu plnohodnotných licencií jednotlivých modulov pre organizácie verejnej správy, modul GDPR už od 50 eur mesačne/1 licencia, modul KBO od 90 eur/ licencia mesačne s podporou pre inštaláciu, naplnenie dát a používania pre úspešné splnenie legislatívnych požiadaviek. Súčasťou licencií je aj dokumentácia, resp. výstupy dokumentácie z existujúcich dát do word, pdf, xls. Viac info na našich tel. číslach.
 
 

Očakávané novinky - v module KBO pracujeme na manažérskej konzole Relácie aktív a samostatnej sekcii Audit a výstupy KB

V súčasnosti dokončujeme manažérsku konzolu Relácie aktív. Aktuálna funkčná verzia KBO po naplnení databázy príslušnými aktívami užívateľom softvéru a zodpovedaní otázok parametrov systému z pohľadu bezpečnosti  poskytne užívateľovi prehľadný zoznam ochranných opatrení vo väzbe na príslušné aktíva a hrozby za účelom dosiahnutia požadovanej miery odolnosti systému voči kybernetickým útokom. Východiskom pre automatizované riešenie je ISO/IEC 27000, konkrétne kolekcie riešení vychádzajú z IT Grunschutz – Kompendium.

Aktuálne školenia k ochrane OÚ/GDPR a Kyberbezpečnosti 2020

V jarných mesiacoch tohto roka sme pre Vás pripravovali súbor tematických školení k ochrane OÚ a Kyberbezpečnosti a zároveň k praktickému využitiu modulov GDPR software GO. Čakali nás výzvy a nové legislatívne úpravy jednak pri kamerových monitorovacích systémoch, revízií a audite ako pri GDPR, tak aj pri KB a takisto pri preukazovaní súladu a aktuálnosti riadenia ochrany citlivých aktív v organizácii. COVID-19 tieto plány výrazne zmenil.