Áno

Prenájom licencií GDPR a Kybernetická bezpečnosť pre verejnú správu

Ponúkame možnosť prenájmu plnohodnotných licencií jednotlivých modulov pre organizácie verejnej správy, modul GDPR už od 50 eur mesačne/1 licencia, modul KBO od 90 eur/ licencia mesačne s podporou pre inštaláciu, naplnenie dát a používania pre úspešné splnenie legislatívnych požiadaviek. Súčasťou licencií je aj dokumentácia, resp. výstupy dokumentácie z existujúcich dát do word, pdf, xls. Viac info na našich tel. číslach.
 
 

Očakávané novinky - v module KBO pracujeme na manažérskej konzole Relácie aktív a samostatnej sekcii Audit a výstupy KB

V súčasnosti dokončujeme manažérsku konzolu Relácie aktív. Aktuálna funkčná verzia KBO po naplnení databázy príslušnými aktívami užívateľom softvéru a zodpovedaní otázok parametrov systému z pohľadu bezpečnosti  poskytne užívateľovi prehľadný zoznam ochranných opatrení vo väzbe na príslušné aktíva a hrozby za účelom dosiahnutia požadovanej miery odolnosti systému voči kybernetickým útokom. Východiskom pre automatizované riešenie je ISO/IEC 27000, konkrétne kolekcie riešení vychádzajú z IT Grunschutz – Kompendium.

Aktuálne školenia k ochrane OÚ/GDPR a Kyberbezpečnosti 2020

V jarných mesiacoch tohto roka sme pre Vás pripravovali súbor tematických školení k ochrane OÚ a Kyberbezpečnosti a zároveň k praktickému využitiu modulov GDPR software GO. Čakali nás výzvy a nové legislatívne úpravy jednak pri kamerových monitorovacích systémoch, revízií a audite ako pri GDPR, tak aj pri KB a takisto pri preukazovaní súladu a aktuálnosti riadenia ochrany citlivých aktív v organizácii. COVID-19 tieto plány výrazne zmenil.