Áno

QUICK SCAN AUDIT pre GDPR a Whistleblowing

Mnohí štatutári organizácií sú presvedčení , že tému ochrany osobných údajov ( poťažmo oznamovania protispoločenskej činnosti ) majú zvládnutú a to buď nejakou formálnou smernicou, interným opatrením, jednoduchým zverejnením odvolania súhlasu na webe alebo vygenerovanou všeobecnou informačnou povinnosťou. Takáto prax je absolútne nepostačujúca, veď od roku 2018 prišlo k opakovanej novelizácii legislatívy v oblasti ochrany OU a usmerneniam EDPB, rozhodovacej praxi dozorných orgánov a judikátov súdov v rámci EU a z toho vyplývajúce zásadné porušenia ochrany OU.

letné webináre k ochrane osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti

Počas letných dní sme zrealizovali dva webináre k aktuálnym témam, prvý na riadenie kybernetickej bezpečnosti v organizácii ( 55 minút)  a druhý k téme ochrany osobných údajov, najčastejších porušení spracúvania a účinných opatrení ( 35 minút). ako sekundárna téma sa v oboch webinároch krátko zobrazila informácia o nových povinnostiach pri whistleblowingu.
Oba webináre sme zaznamenali ako videoprezentáciu, vieme vám ich v prípade záujmu zaslať na Vašu adresu. Ďakujem za dôveru.

ISIT Poradenské centrum

V mesiaci jún 2022 spúšťame projekt Poradenského centra pre jednotlivé vybrané typy zákazníkov a to od bezplatnej podpory až po full podporu so zastupovaním pred dozornými orgánmi. Témami sú ochrana osobných údajov, Kybernetická bezpečnosť, Whistleblowing, Všetky naše služby sú poistené pre prípad vzniku škody do výšky 1 mil. EUR. Viac informácií získate na hlavnej stránke v časti ISIT Poradenské centrum.

Účasť na konferencii ISSS 2022 Hradec Králové

Dňa 16. a 17. mája 2022 sme sa zúčastnili na konferencii ISSS 2022 v Hradci Králové zameranej na digitalizáciu českej spoločnosti a upevňovania kybernetickej bezpečnosti v organizáciách verejnej a štátnej správy. Naša účasť bola aktívna na stánku vystavovateľa, ale zároveň podporená prezentáciou praktického riešenia riadenia kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom modulu KBO v bloku venovanom Kybernetickej bezpečnosti v hlavnej časti programu. 

Nový modul VOS W - vnútorný oznamovací systém pre Whistleblowing

Pripravili sme nový modul VOS W - vnútorný oznamovací systém pre Whistleblowing, ktorý reaguje na plnenie oznamovacej povinnosti nahlasovania protispoločenskej činnosti pre firmy od 50 zamestnancov v súlade so smernicou EP a Rady EU 2019/1937 z 23.10.2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práv Únie. Modul VOS W s pridanou funkcionalitou riadenia korupčných rizík umožňuje bezpečné a dôverné nahlásenie porušení prostredníctvom web klienta umiestneného na webstránke povinnej osoby a v manažérskej konzole audítor/pověřená osoba riadi proces podľa pravidiel definovaných v Smernici.

Nová funkcionalita v automatizovanej Analýze rizík - Bezpečnostný model podľa ISO/IEC 27002

V module KBO legislatívnom prostredí CZ a zároveň SVK pribudla nová funkcionalita v automatizovanej Analýze rizík. Vo voľbe bezpečnostného modelu buď podľa vyhlášok, zákonov alebo best practicies pribudol ďalší model a to podľa medzinárodnej normy ISO /IEC 27002 v troch možnostiach – základný model (114 opatrení), rozšírený model (850 opatrení) a model pre zdravotníctvo ISO 27799.