Áno

Auditný nástroj ISIT bezplatná aplikácia

Pre záujemcov z organizácií verejnej správy  aj komerčného sektora sme pripravili jednoduchý a pritom bezzáväzkový  Auditný nástroj ISIT pre objektivizáciu výstupov z riadenia ochrany osobných údajov a takisto povinností pri Ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti. Výstupy z tohto rýchleho auditu  môžu byť nápomocné Vašej snahe o súlad s platnou legislatívou. Auditný nástroj  ISIT nájdete na hlavnej lište webu ferova-sluzba.eu resp. na  odkaze www.ferova-sluzba.eu/Audit.aspx#
 

FÉROVÁ-SLUŽBA.EU

Pre rok 2024 sme pripravili produkt FÉROVÁ SLUŽBA. Jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom komunikujeme rozsah produktov a služieb určených pre povinné subjekty v oblasti ochrany citlivých aktív ( osobné údaje, aktíva ) a ochrany identitiy oznamovateľa protispoločenskej činnosti. Viac informácií získate na fcb a web stránke produktu www.ferova-sluzba.eu .

Cyber Security Day 2023 na Fakulte managementu UK

V utorok 28.11.2023 sa konal druhý ročník Cyber Security Day na Fakulte Managementu UK, tentokrát boli témou Kvalifikácia a úlohy Manažéra KB. Účastníkmi boli študenti fakulty a prezentéri vedenie Kompetenčného a certifikačného centra KB, spoločnosti ESET a za ISIT Slovakia sro sme prispeli prednáškou k praktickému výkonu práce MKB: Super akcia, organizátorom a účastníkom ďakujeme aj za živú diskusiu.

jesenné odborné konferencie KYBE SK a GDPR CZ

V októbri sme sa aktívne zúčastnili na dvoch národných konferenciách - jednak  kybernetickej bezpečnosti pod záštitou NBU, kde sme boli nielen partnermi konferencie a vystavovatelia, ale mali sme priestor na odbornú prednášku k riadeniu rizík u prevádzkovateľa základnej služby a takisto konferencie GDPR CZ v Prahe, poriadanú Spolkem na ochranu OU ako účastníci . Obe podujatia boli výborne pripravené odborníkmi z daných oblastí s výbornou odozvou medzi sledovateľmi a priamymi návštevníkmi. Tešíme sa na ďalšie ročníky.

Legislatívny súlad obsahu a rozsahu opatrení v AR modulu KBO s vyhláškou NBÚ č. 264/2023 Z.z.

Od 1.9. 2023 je v platnosti nová vyhláška NBU č. 264/2023 , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška NBU č. 362/2018 Z.z. V module KBO časti automatizovanej AR má táto vyhláška zásadný vplyv na obsah a rozsah bezpečnostných opatrení. Po vykonaní nevyhnutných softvérových úprav garantujeme v ISIT SOFTWARE SK module KBO a časti Automatizovaná Analýza Rizík súlad s obsahom aktuálnej vyhlášky.

Naši noví zákazníci leto 2023

Do našej rodiny spokojných zákazníkov sa zaradila SLOVENSKÁ POŠTA a.s. ( modul KB) , renomovaná dopravná spoločnosť so sieťou čerpacích staníc v ČR a SR ( kompletná služba ), dva výrobné závody skupiny Continental ( odborné školenia a poradenstvo ), Vydavateľstvo s vlastným internetovým denníkom ( kompletná služba ) , takisto  dlhoročná slovenská parlamentná politická strana ( kompletná služba ), zo samosprávy SR ďalšie tri subjekty v oblasti GDPR a KB. Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na dlhodobú spoluprácu.

Videoškolenia pre nových zamestnancov

NOVINKA - Vytvorenie interných videoškolení pre novonastupujúcich zamestnancov v oblasti GDPR, KYBE a Whistleblowing . Popri elearningu, prezenčných celofiremných školeniach prinášame ďalší produkt -  videoškolenia upravené podľa interných predpisov povinných osôb. Po absolvovaní videoškolenia noví zamestnanci autorizujú podpisom účasť na školeniach, následne poverenie/počenie oprávnenej osoby resp. rozsah povinností vlastníkov aktív s prehľadom opatrení a ďalšie dokumenty k témam školení.