Celoslovenské školenia k ochrane citlivých aktív

... takmer na domácej pôde, teda v hudobnej sále Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenč. Tepliciach sme opäť zorganizovali zákaznícke školenie k ochrane citlivých aktív ( GDPR / KB / Whistleblowing ) pre zmluvných partnerov, výnimočne v kombinovanej prezenčno/ online forme pre cca 60 účastníkov. Ako obvykle sú naši zákazníci nároční nielen na aktuálne informácie, plnenie povinností v čase a potrebnom rozsahu , ale najmä na praktické uchopenie problematiky s využitím Bezpečnostného portálu ISIT a softvérových modulov GDPR / KBO / WB pre efektívne riadenie a compliance procesov a noviniek pre rok 2024. Vďaka za aktívnu účasť zákazníkom, ochotu kolegov školiteľov no a skvelú starostlivosť zamestnancov DSZSU v gescii MŠSR.

Zobraziť na úvode v aktualitách: