Služby


PONÚKAME SLUŽBY :     

        
  • Implementácia komplexného riešenia riadenia jednotlivých procesov v organizácii (Kyberbezpečnosť, GDPR, Whistleblowing, E-learning)
  • Služba externého Manažéra KYBE, Audítora a Zodpovednej osoby (GDPR)
  • Služba Manažéra pre whistleblowing
  • Revízia a následná aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy SK
  • Implementácia softvérových modulov v prostredí zákazníka
  • Poradenské služby vrátane služieb na mieru
  • Školenia, Podpora pri napĺňaní dát a auditoch, Vzdelávacie služby