Upozornenie pre prevádzkovateľov základnej služby

Upozorňujeme prevádzkovateľov základnej služby podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorí majú IS kategórie I. a II. podľa vyhlášky č. 362/2018 Z. z. a určeného manažéra kybernetickej bezpečnosti na povinnosť vyplnenia a zaslania Samohodnotiaceho formuláru do 31.12.2021 podpísaný ZEPom štatutára na NBÚ.

Zobraziť na úvode v aktualitách: