tematické prednášky študentom Fakulty manažmentu UK k ochrane citlivých aktív

V mesiaci marec a apríl 2023 sme na pozvanie zrealizovali hosťovské prednášky pre študentov Fakulty manažmentu UK v Bratislave. Témami 80 minútových prednášok bolo praktické riadenie ochrany citlivých aktív v oblasti osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti.  Tešíme sa účasti na vzdelávacom procese formou tematických seminárov a hosťovských prednášok určených pre mladých manažérov v oblasti KB a ochrany OU , všetko z pohľadu implementačnej praxe. Vďaka pozorným poslucháčom a rovnako za spoluprácu vedeniu fakulty a najmä p. prodekanovi V. Karovičovi. 

Zobraziť na úvode v aktualitách: