Rekordné vzdelávanie KYBE pre 800 účastníkov ministerstva za 7 dní v ISIT elearnigovom portále

Úspešne sme zrealizovali e-learningového vzdelávanie prostredníctvom nášho ISIT portálu v oblasti kyberbezpečnosti  na mieru potrieb organizácie pre 800 zamestnancov centrálneho orgánu štátnej správy v priebehu 7 pracovných dní je naším rekordom v počte zúčastnených osôb a čase vzdelávania. Je evidentné, že elearningová forma vzdelávania je efektívnym riešením pre organizácie nad 100 zamestnancov.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: