Prehľad porušení ochrany osobných údajov v roku 2020

Prehľad porušení ochrany OU - na základe publikovaných informácií dozorného orgánu v SR na konferencii GDPR prezentujeme prehľad a počet porušení ochrany OU v roku 2020 :

  

 

Zobraziť na úvode v aktualitách: