OZNAČENIE 1. VRSTVY PRI KAMERÁCH

Povinné označenie 1. vrstvy pri kamerových monitorovacích systémoch podľa nového usmernenia EDPB platného od 29.1.2020. Softvér generuje Informačnú povinnosť pre dotknuté osoby a tabuľku označenia 1. vrstvy.