Ochrana OU 2024 Ako to Nerobiť !!!

Krátka video prezentácia pre prevádzkovateľov ako sa pristupovať k ochrane citlivých aktív, resp. aký je neprávny prístup k uvedenej problematike.

Ochrana OU - ako to Nerobiť !
Zobraziť na úvode v aktualitách: