nový zákazník Ministerstvo dopravy SR , jarná akcia pre nových klientov a reaudity

Ministerstvo Dopravy SR sa stalo v mesiaci apríl naším novým zákazníkom pre oblasť KYBE a to implementáciou modulu KBO. Uspeli sme v náročnom výberovom konaní financovanom z EU zdrojov pre rozvoj governance a KB čo nás zaväzuje v oblasti vývoja aj trvalej udržateľnosti našich produktov. Popri vylepšovaní funkcionality aplikácie ISIT SOFTWARE SK realizujeme u existujúcich zákazníkov reaudity stavu riadenia IB v oblasti ochrany citlivých aktív, aktualizáciu dokumentácie a preškolenia zamestnancov. Cieľavedomá práca prináša svoj osoh a spokonosť u zákazníkov. Jarná letáková akcia v BA kraji je predzvesťou našej účasti na odborných konferenciách v mesiaci máj aj jún 2023 a zároveň prináša potenciál nových klientov, tešíme sa na Vás.

Zobraziť na úvode v aktualitách: