nový prvok v analýze rizík - grupy aktív

Zameranie, rozsah a komplexnosť  analýzy rizík v programe ISIT SOFTWARE SK/CZ možno riadiť prostredníctvom 3 integrovaných nástrojov. Prostredníctvom prvého, základného nástroja je umožnené riadiť zameranie  AR postredníctvom tzv. bezpečnostných modelov. Hlavnými bezpečnostnými modulmi  sú moduly -Best Practices charakteristický rozsiahlou repozitárom pdporných aktív technickej povahy, a bezpečnostným modelom podľa požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti a príslušných vyhlášok. Sekundárnym modulom je voľba AR podľa ISO/IEC 27XXX. Druhým nástrojom určíme rozsah AR výberom vhodnej kolekcie podporných aktív z repozitára a ich priradenie k defaultným aktívam a tretím nastrojom tento výber aktív  rozdelíme do používateľom definovaných grúp, ktorých účelom je príslušné aktíva zoskupiť do logických celkov vychádzajúc z architektúry analyzovaného IS. Používateľom definované grupy možno použiť v oboch hlavných bezpečnostných modeloch.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: