Nový modul VOS W - vnútorný oznamovací systém pre Whistleblowing

Pripravili sme nový modul VOS W - vnútorný oznamovací systém pre Whistleblowing, ktorý reaguje na plnenie oznamovacej povinnosti nahlasovania protispoločenskej činnosti pre firmy od 50 zamestnancov v súlade so smernicou EP a Rady EU 2019/1937 z 23.10.2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práv Únie. Modul VOS W s pridanou funkcionalitou riadenia korupčných rizík umožňuje bezpečné a dôverné nahlásenie porušení prostredníctvom web klienta umiestneného na webstránke povinnej osoby a v manažérskej konzole audítor/pověřená osoba riadi proces podľa pravidiel definovaných v Smernici. Modularita aplikácie je – 1 firma, multilicencia pre viac firiem s možnosťou brandu  aplikácie pre externé firmy pre poskytovanie danej služby. Viac informácií nájdete na stránke www.whistleblowing-software.eu.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: