Modul GDPR s väzbami posúdenia DPIA

Plnohodnotný modul, ktorý obsahuje Test proporcionality a väzby posúdenia vplyvu (DPIA) podľa vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 158/2018 – evidencie podporných aktív ich klasifikácie a vlastníkov, identifikácii hrozieb, rizík, zraniteľností a dopadov, analýzy a väzieb s generovaním dokumentu Posúdenia vplyvu pre jednotlivé spracovateľské činnosti v konkrétnych účeloch spracovania.

 

Funkcionalita:

 • Evidencie informačných systémov/agend
 • Zoznamy a tlačové zostavy (Záznamy o spracovateľských činnostiach, Poučenia oprávnených osôb, Informačná povinnosť, Odpovede na žiadosti dotknutým osobám, Oznámenia o likvidácii, Hlásenia na dozorné orgány, a i.)
 • Manažment bezpečnostných incidentov
 • Vzorová bezpečnostná dokumentácia
 • Záznamy o likvidácii OÚ
 • Evidencia súhlasov dotknutých osôb
 • Evidencia nesúhlasov dotknutých osôb
 • Evidencia podnetov dotknutých osôb
 • Riadenie personálnej bezpečnosti
 • Kamerový monitorovací systém
 • Väzby posúdenia vplyvu (DPIA) – Analýza rizík
 • Test proporcionality
 • Interný automatizovaný audit