Máme záujem o dlhodobú spoluprácu s implementačnými partnermi, najmä auditorskými entitami v oblasti KYBE a GDPR.

Našou hlavnou činnosťou je rozvíjať softvérový produkt v jednotlivých moduloch, udržiavať legislatívny súlad a realizovať popredajnú podporu pre koncových zákazníkov. Predaj koncovým užívateľom radi prenecháme implementačným partnerom, ktorí dlhodobo pôsobia v oblasti ochrany citlivých aktív a kybernetickej /informačnej bezpečnosti ako v Českej republike tak aj na Slovensku.  Ponúkame dlhodobú konzistentnú spoluprácu a výborné finančné podmienky.
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: