konferencia Kybernetická bezpečnosť 2022

Národnej konferencie KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ 2022 sa zúčastníme ako partner konferencie a zároveň prednášajúci s témou prednášky Hodnota dát, určenie hodnotových atribútov informácií v procesoch organizácie spojených s ich aktívnou ochranou. Tešíme sa na všetkých účastníkov konferencie.

Zobraziť na úvode v aktualitách: