Konference ISSS 2024 Hradec Králové

Mesiac máj a Hradec Králové je tradične spojený s najväčšou eGoverment konferenciou ISSS. Opúť sme sa ho zúčastnili s našim českým partenrom ATS TELCOM Praha a.s. , mohli sme sa stretnúť na výstavnom stánku na 1 poschodí a tiež v utorok na konferenčnej prednáške v bloku kybernetickej bezpečnosti na tému implementácie povinností podľa zákona o kybebentickej bezpečnosti vo verejnej správe na Slovensku. Opäť skvelá konferencia plná aktuálnych tém a zaujímavých riešení. Tešíme sa na ďalší ročník.

Zobraziť na úvode v aktualitách: