ISIT Poradenské centrum

V mesiaci jún 2022 spúšťame projekt Poradenského centra pre jednotlivé vybrané typy zákazníkov a to od bezplatnej podpory až po full podporu so zastupovaním pred dozornými orgánmi. Témami sú ochrana osobných údajov, Kybernetická bezpečnosť, Whistleblowing, Všetky naše služby sú poistené pre prípad vzniku škody do výšky 1 mil. EUR. Viac informácií získate na hlavnej stránke v časti ISIT Poradenské centrum.

Zobraziť na úvode v aktualitách: