Auditný nástroj ISIT bezplatná aplikácia

Pre záujemcov z organizácií verejnej správy  aj komerčného sektora sme pripravili jednoduchý a pritom bezzáväzkový  Auditný nástroj ISIT pre objektivizáciu výstupov z riadenia ochrany osobných údajov a takisto povinností pri Ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti. Výstupy z tohto rýchleho auditu  môžu byť nápomocné Vašej snahe o súlad s platnou legislatívou. Auditný nástroj  ISIT nájdete na hlavnej lište webu ferova-sluzba.eu resp. na  odkaze www.ferova-sluzba.eu/Audit.aspx#
 

Zobraziť na úvode v aktualitách: