NOVINKA v moduloch, ktoré riadia procesy pri GDPR

Nastala zmena v architektúre  hlavných záložiek. Pôvodná záložka Ochrana osobných údajov bola rozdelená z dôvodu prehľadnosti na dve hlavné záložky a to Evidencie a záznamy OU a Bezpečnosť a procesy OU. Pod každou hlavnou záložkou sa nachádzajú logicky usporiadané podzáložky podľa jednotlivých tematických okruhov.

Zobraziť na úvode v aktualitách: